Araştırma Değişimi Çalışma Kolu

Araştırma Değişimi Çalışma Kolu, Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin bilimsel araştırma ile ilgili öğrenci değişimi çalışma koludur.

IFMSA ve Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nde eş zamanlı olarak 1991 yılında IFMSA değişimlerinin bilimsel zeminini güçlendirmek ve tıp öğrencilerini öğrencilik yıllarında bilimle ve bilimsel araştırmalarla tanıştırmak, katılımlarını sağlamak amacıyla ve tüm dünyadaki bir ‘ihtiyaç’ neticesinde kurulmuştur.

Araştırma Değişimi Çalışma Kolu; 30 yıllık bu süreçte binlerce tıp öğrencisine öğrencilik yıllarında, klinik ve preklinik alanlarda dünyanın çeşitli üniversitelerinde ve araştırma merkezlerinde yürütülen araştırmalara katılma fırsatı sağlamıştır.

Araştırma Değişimi Çalışma Kolu olarak amacımız; Türkiye’deki tıp fakültelerinin çekirdek müfredatına uygulama dersleri olmayan sadece teorik olarak yer alan bilim insanı yetiştirme, araştırma etiği, bilim felsefesi, literatür zemini geliştirme, aydınlatılmış onam alma, rapor-yayın sunumu gibi edinimleri öğrenciye kazanma fırsatı sağlamaktır. Bu programın yurt dışındaki üniversitelerde yapılıyor oluşu; öğrencinin bu amaçta kazanacaklarının yanı sıra yabancı dilini geliştirme ve değişik kültürleri tanıma gibi kazanımlar da edinmesine olanak vermektedir.

Araştırma Değişimi Çalışma Kolu programına katılacak öğrenci, gideceği yabancı ülkedeki tıp fakültelerinde tercihi doğrultusunda seçeceği bilimsel araştırmaya katılır. Bu araştırma projeleri 3 tiptedir:

  • Temel Bilim araştırmaları
  • Laboratuar çalışmalı klinik araştırma
  • Laboratuar çalışmasız klinik araştırma

IFMSA deki tüm Araştırma Değişimi Çalışma Kolu projeleri www.ifmsa.org adresinden görülebilir.

Ortalama 4 haftalık bu değişim sürecinde öğrenci, sorumlu öğretim üyesinin rehberliğinde laboratuvar, klinik ya da çeşitli araştırma merkezlerinde çalışır. Akademik çevreyi tanıma, etik kurulların işleyişi, proje yönetimi, zaman tabloları ile düzenli çalışabilme gibi konularda pratik yapma imkanı bulan öğrenci deneylere bağlı olarak PCR, PET, MR gibi cihazlarla çalışabilme yorumlama yeteneği kazanma fırsatı edinir. Öğrenci, aktif katılımı sayesinde katıldığı proje ile ilgili poster sunumu yapabilir, araştırma sonucunda ortaya çıkarılacak makaleye yeterli katkısı var ise makalede yer alabilir.

Ülkemizde Araştırma Değişimi Çalışma Kolu ile değişime gidecek öğrenci donanımını arttırmak ve değişim dönemini en verimli şekilde değerlendirmek için bir süreç izler.

Türkiye’nin en büyük tıp öğrenci organizasyonu olan Türk Tıp Öğrencileri Birliği’nin bu yurt dışı değişim fırsatı, tıp fakültelerindeki diğer resmi programların sene kaybına neden olması veya kontenjan azlığının bulunması sebebiyle Türkiye’nin ve dünyanın en büyük tıp öğrenci yurt dışı değişim hareketliliğidir.

Araştırma Değişimi Çalışma Kolu olarak hedeflerimiz;

  • Tıp öğrencilerinin akademik hayatları sırasında bilimsel araştırma deneyimi kazanmalarını, bilimsel araştırmanın temel prensiplerini öğrenmelerini, kendi bilimsel çalışmalarını oluşturduklarında yeterli donanım ve bilgi birikimine sahip olmalarını sağlarken dünyanın farklı ülkelerindeki tıbbi araştırmalar, tıp eğitimleri ve sağlık sistemleri hakkında farklı yaklaşımları yerinde görüp tecrübe etmelerini sağlamak ve günümüz küresel sağlık sorunları hakkında bilinçlenmelerini sağlamak,
  • Değişim süresince tecrübe edilen kültürler arası etkileşim ve sosyal ilişkilerile tıp öğrencilerinin uluslararası iletişimini güçlendirirken, tıp öğrencilerine mezuniyet sonrası uzmanlık hedefleri konusunda yurtdışı deneyimini lisans dönemlerinde tecrübe etme olanağı sağlamaktır.​

Bu süreçte Yerel Araştırma Değişimi Direktörleri (LORE) ile beraber ulusal yöneticiler olarak sizlerin aklına takılan soruları cevaplamak ve değişim hakkı kazandıktan sonraki süreçlerde yardımcı olmak adına gönüllü olarak çalışıyoruz.

Ancak Araştırma Değişimi Çalışma Kolu, sadece yurt dışı değişim programından ibaret değil. 100’e yakınfarklı yerel birliğimiz ve binden fazla gönüllümüz ile çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Her yılın başında gerçekleşen ve tüm Türkiye'den yüzlerce tıp öğrencisinin katıldığı Ulusal Kurultay'daki ayrılmış oturumlarımız, yılın sonunda gerçekleşen Genel Kurul'daki ayrılmış oturumlarımız ve T4PE-O & LORE Eğitimi etkinliğini ile sizlerle bir araya geliyoruz. Ayrıca her yıl, tüm tıp öğrencilerine açık olarak yapılan Research Workshop  ile bilimsel çalışmalarımızı sürdürüyoruz..

Tüm bunların yanında, değişimin sadece yurt dışı odaklı olmaması gerektiğinin farkında olarak öğrencilerin ülkemizdeki farklı tıp fakültelerindeki bilimsel araştırmalara katılmasını sağlayabilmek adına Yurt İçi  Değişim Programı'nı sürdürüyoruz.

Yaptığımız tüm çalışmaları ise,devamlı olarak çıkarttığımız SCOREview Dergisi ile anlatmakta ve tüm gönüllülerimiz ile paylaşmaktayız.

SCORE aslında herkesin bir şeyler bulabileceği büyülü bir dünya! Dünyayı değiştirmek birlikte mümkün sloganı ile başladığımız bu yolda, hepinize sevgilerimizi sunuyoruz.

Herhangi bir sorunuzda, tüm bunların düzenlenmesini sağlayan yerel birlik direktörünüz (LORE) veya ilgili bölgelerdeki LORE'lerimizden sorumlu ulusal asistanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

SCORE'nin mavi ailesine hoşgeldiniz!