Staj Değişimi Çalışma Kolu

"Staj Değişimi Çalışma Kolu"; başta tıp fakültesi öğrencileri olmak üzere, dünyada sağlık sektöründe çalışan tüm bireyler arasında, işbirliği sağlama, kültürel anlayış geliştirme ve farklı kültürlere toleransın arttırılmasını kendisine misyon olarak belirlemiştir.

Staj Değişimi Çalışma Kolu, IFMSA (International Federation of Medical Students’ Associations) üyesi ülkeler arasındaki değişim programlarının gerçekleştirilmesi için çalışmakta ve IFMSA’e en fazla öğrenci değişim olanağını sunmaktadır.

Bu değişim programı öğrencilere sunduğu eşsiz eğitici ve kültürel deneyimin yanı sıra, mesleki özgeçmişleri için de benzersiz bir sayfa ekler. Farklı ülkeler ve sosyal koşullarda uygulanan tıbbi yaklaşımlarla tanışmak; tıp fakültesi öğrencilerinin, hekimlik mesleğine dair ufuklarını genişleterek onlara empati becerilerini geliştirme şansı tanır. İsmimizde bulunan ‘professional’; yurtdışındaki bir hastanede yapılan tıbbi çalışmayı belirtir. Tamamen eğitim amaçlı olan bu staj, ,öğrenciye yeni bir bakış açısı kazandırır.

TÜRKİYE’DE STAJ DEĞİŞİMİ ÇALIŞMA KOLU

Türkiye’de SCOPE çalışmaları, TurkMSIC’a bağlı olan tıp fakültelerinde bulunan LEO’lar (Local Exchange Officer – Fakülte Değişim Sorumlusu) ve TurkMSIC’ı, başta IFMSA olmak üzere diğer uluslararası ve ulusal platformlarda temsil eden bir NEO (National Exchange Officer – Ulusal Değişim Direktörü) aracılığıyla devam etmektedir.

TurkMSIC (Türk Tıp Öğrencileri Birliği)  1962 senesinden beri IFMSA ile iş birliği içinde olup tüm bu olanaklardan Türk tıp öğrencilerinin de yararlanmasına önderlik etmiştir. Günümüzde ise bu değişim programından yararlanabilen, 5 farklı kıtada 110 ülkede 1000’i aşkın tıp fakültesinde 1200000’den fazla tıp öğrencisi mevcut. Bu tıp öğrencileri hem tıp bilgilerini tazeleyip pratik yapma şansını elde ediyor hem de dünyanın dört bir yanından gelen tıp öğrencileriyle bir ay boyunca vakit geçirerek vizyonlarını genişletip ‘bir tıp öğrencisinden daha fazlası…’ olma yolunda belki de ilk adımlarını atıyorlar.

Staj Değişimi Çalışma Kolu ile yurtdışında staj şansını yakalayan tıp fakültesi öğrencileri, her yıl düzenli olarak yapılan bir sınav ile seçilir. Staj Değişimi Çalışma Kolu’de aktif olan Tıp Öğrenci Birlikleri (bu sene bu sayı 70 tıp fakültesidir), Yerel Değişim Direktörleri aracılığı ile fakültelerinde afişler, standlar ve sunumlar ile bu sınavı tanıtır, öğrencileri bilgilendirir ve sınav kayıtlarını yapar. Yapılan sınav sonucunda kazananlar NEO ve LEO’lar tarafından bilgilendirilir ve staj işlemleri başlatılır.

Staj yapmaya hak kazanan öğrencilere, değişime gitmeden önce Yerel Değişim Direktörleri tarafından eğitim verilir. Bu eğitimlerin amacı: dört haftalık stajın nasıl daha verimli geçirebilecekleri, farklı kültürlere nasıl yaklaşmalarının gerektiği anlatılır; değişim süresince hastanede yaptıklarının nasıl değerlendirileceği hakkında bilgiler verilip akademik ve sosyal açıdan kaliteli bir değişim geçirmeleri amaçlanır.

Her sene yaklaşık olarak 500 öğrenciye yurtdışında staj imkanı sağlamış olan Türk Tıp Öğrencileri Birliği, yine aynı sayıda yabancı öğrenciye de Türk Tıp Öğrencileri Birliği bünyesinde çalışmalarına devam eden üniversitelerde staj yapma olanağı sunmuştur.

Yıl boyunca yapılan değişimleri değerlendirmek ve yeni kontratlar imzalamak üzere ülke NEO’ları IFMSA Ağustos Genel Kurulu’nda, Staj Değişimi ayrılmış oturumlarında etraflıca sorunları çözmeye çalışırlar ve kontratlar için ayrılmış olan günde ise ülke NEO’ları değişim yapılacak öğrenci sayısını ve şartlarını belirleyerek, sonraki yıl için geçerli olacak yeni kontratları imzalarlar.

STAJ OLANAKLARI NELERDİR?

Yurtdışındaki bir fakültede staj yapma hakkı kazanan öğrenci, ülkeye adım attığı anda havaalanında, staj yapacağı fakültenin İrtibat Sorumlusu (Contact Person) tarafından karşılanıp; daha önceden ayarlanmış olan konaklama yerine yerleştirilir; bir ay boyunca staj yapacağı hastane kendisine tanıtılır ve staj yapacağı departmandaki sorumlu öğretim üyesi ile tanıştırılıp kendisine yapacağı staj ile ilgili genel bilgi verilir.

Gelen öğrenci dört haftalık stajının sonunda da Ana Bilim Dalı Başkanı ve Fakülte Sekreterliği’nin resmi kaşelerinin bulunduğu SCOPE sertifikası almaya hak kazanır.

Öğrenciler, hastanede geçirdikleri staj vakitleri dışında kalan zamanda Yerel Değişim Sorumlusu ve irtibat sorumlularının daha önceden hazırladığı sosyal programlar sayesinde aynı zamanda o ülkeye staj amacıyla gelmiş diğer onlarca öğrenciyle, hem ev sahibi ülkenin hem de diğer katılımcı ülkelerin kültürlerini daha yakından tanır ve staj yapmaya geldikleri ülkeyi gezme imkanı bulurlar.